• Transport

  Transport

  Transporter är bland de sektorer som bidrar mest till utsläppen av växthusgaser. Transporter utgör 19 procent av världens samlade energiförbrukning och i EU står transportsektorn för en tredjedel av koldioxidutsläpppen. Utsläppen från transportsektorn stiger i både i-länder och u-länder. (1)

  Läs mer omTransport
 • Energi

  Energi

  I EU står transporter för en tredjedel av den totala energianvändningen, medan industrin och hushållen står för drygt en fjärdedel var (1). Kopplingen mellan energikonsumtion och kön har länge blivit ignorerad. Här tar vi upp exempel relaterade till hushållens energikonsumtion och attityder till att spara energi.

  Läs mer omEnergi
 • Konsumtion

  Konsumtion

  Konsumtion är tätt förknippat med hur människor organiserar sina vardagsliv, och är kopplat till rutiner, förväntningar och attityder. Man kan se på konsumtion ur både ett välståndsperspektiv och ur ett könsperspektiv. Dessutom hänger de här förklaringsmodellerna ofta ihop.

  Läs mer omKonsumtion
 • Mat

  Mat

  Ska det vara en stor biff till middag, eller väljer du en sallad? Undersökningar visar på att kvinnor och män tenderar att svara något olika på den här frågan.

  Läs mer omMat