Länkar till mera information om kön och klimatförändring

NIKK Magasin om klimat och kön:

Länkar till mera information om kön och klimatförändring

 

Tema Kön och klimatförändringen: Lösningar (på engelska). Läs NIKK Magasin på webben.

 

 

Länkar till mera information om kön och klimatförändring

 

Tema Kön och klimatförändringen (på engelska). Ladda ner (pdf)

 

 

Allmän information om klimatförändring och kön, globalt

Medborgarorganisationer

Information om globala klimatförhandlingar

 

Nationell information om klimatförändring och kön

Danmark

Finland

Färöarna

Grönland

Island

Norge

Sverige

Åland

Nordens ursprungsbefolkningar

 

Verktyg och tips för att inkludera könperspektivet i klimatarbetet och vardagen